Hur uppskattar jag min kroppsstorlek med hjälp av en BMI-kalkylator?

Skriven av Anne Christensen
Dietist 12. maj 2021
 

Att hantera sin kroppsvikt har varit ett problem i några decennier nu, och med modern teknik och tekniska framsteg inom vården kan vi spåra och följa kroppsvikt med en BMI-kalkylator. BMI är ett vanligt förekommande verktyg inom hälsovårds miljöer, och även om det inte är den mest tekniskt avancerade metoden, så är det ett viktigt verktyg för att följa din hälsa och välbefinnande.

Övervikt är ett stort problem i större delar av världen. Ungefär 50% av den svenska befolkningen anses vara överviktiga, och siffran väntas att öka under de närmaste åren. Denna ökning av övervikt och fetma anses ofta som ett hälso och utseende problem, men det problem kostar även väldigt mycket pengar. Nuvarande beräkningar tyder på att nära 147 miljarder dollar spenderades på fetma endast i USA, och det förväntas även att stiga. Medan många vuxna ser fetma som något som bara påverkar utseendet, men det även en stor belastning på den övergripande hälsan, och det är även väldigt kostsamt för vården.

Gå ner i vikt lätt
Gratis skräddarsydd kostplan

Vill du gå ner några kilo? Med Arono får du den mest effektiva guiden till viktminskning. En dietplan är skräddarsydd för dig och 1000+ hälsosamma recept säkerställer att du håller dig inom ditt kalorimål varje dag.

Vad är Body Mass Index?

Kroppsmassan, eller BMI, är ett mått på din personliga kroppsvikts-belastning. Med andra ord är det mängden massa som du bär runt på, och den är sammankopplad till din längd. Denna jämförelse av din längd och vikt tittar bara på två specifika mätvärden av din hälsa: din längd och din vikt. Vissa källor tyder på att BMI används för att uppskatta dina fettnivåer på kroppen; det stämmer dock inte. Mer om vad BMI mäter och vad det inte mäter kommer att beskrivas detaljerat senare i artikeln.

Hur man använder en BMI-kalkylator

Som tidigare nämnts är BMI ett mått på din längd och din vikt. För att kunna beräkna ditt personliga BMI måste du ha lite kunskap om vad man ska mäta och hur man mäter för att kunna beräkna det. Låt oss ta en titt på några av de saker du behöver för att noggrant kunna beräkna ditt BMI.

Längd

Den första delen i BMI-mätningen består av att mäta din exakta längd. Till att börja med är det inte riktigt rättvisande att gissa hur lång du är, de flesta av oss tenderar att överskatta vår längd. Av denna anledning är en noggrann och uppdaterad mätning viktig för beräkningen (om du senast mättes för fem år sedan då du bör mäta om mätningen eftersom vi krymper). Med en stadiometer mäter du din längd genom att placera mätverktyget på toppen av ditt huvud. Mät inte ditt hår, då blir längden lite missvisande.

Vikt

Nästa mätning du behöver göra för BMI-ekvationen är att ta fram din kroppsvikt, eller din massa. Din kroppsvikt är lättast att mäta, men du måste verkligen mäta noggrannt. Om du utför denna mätning hemma, se då till att göra den direkt på morgonen innan du äter eller dricker någonting.

BMI ekvationen

När du har fått fram de korrekta enheter från din längd och vikt måste du utföra BMI-ekvationsberäkningen. Beräkningen är väldigt lätt efter att ha utfört alla andra steg. BMI-ekvationsformeln är följande: Kroppsvikt (i kg) / längd (i kvadratmeter). När du har utfört denna beräkning får du förmodligen en siffra som är 18 eller högre. Den siffran behöver du när du går igenom resten av ämnet nedan.

BMI-kalkylator för män

Innan vi hoppar fram till vad ditt BMI-värde betyder, så är det viktigt att först titta på jämförelser mellan könen. Vissa hävdar att BMI-värdena kommer att variera mellan män och kvinnor, och att detta måste beaktas. Så är dock vanligtvis inte fallet.  BMI mäter bara din längd och din vikt, vilket innebär att de BMI-kalkylatorer för män som finns där ute, är bluff.  Den manliga kroppen har vanligtvis mer massa, eller kroppsvikt jämfört med kvinnor, men det är ingen större skillnad. Detta är evolutionärt, och som helhet har män större benstruktur, större muskler, mer muskelfibrer och mindre fett än kvinnor. Håll det i åtanke när du letar efter en BMI-kalkylator för män..

BMI-kalkylator för kvinnor

I likhet med situationen ovan kan det hävdas att kvinnor har lägre BMI-värden än män baserat på längd och vikt. När man ser till det stora hela är kvinnor vanligtvis kortare, har mindre benstruktur, mindre muskelmassa, färre muskelfibrer och med en hälsosammare diet. Med det sagt, borde det inte finnas en särskild BMI-kalkylator för kvinnor? Som nämnts ovan jämför BMI inte kön, det jämnar bara längd och vikt. Tänk på det när du söker efter en BMI-kalkylator som endast är till för kvinnor, en könsfaktor ska inte vara med i beräkningen överhuvudtaget.

BMI-diagram

Efter att du har beräknat ditt BMI är det viktigt att du har en tolkning av ditt värde. Ditt värde berättar bara lite om din hälsa och välbefinnande, men det ger dig en realistisk jämförelse av din längd och vikt. Låt oss ta en närmare titt på vad ditt BMI-värde kategoriserar dig som, och senare i texten kommer det även att finnas förklaringar till vad dessa värden betyder.

BMI-kalkylator diagramvärde under 18.5

Den första kategorin på listan här är ett litet värde, under 18.5. Även om det verkar som om ett lägre värde ska vara hälsosammare, så är så inte fallet. BMI-värden under 18,5 kan skapa stora hälsoproblem, och många med ätstörningar och tarmproblem har BMI-värden som ligger inom detta område.

BMI-kalkylator diagramvärde 18,5-24,9

Om ditt BMI-värde är inom detta spann, så anses det vara helt normalt. Kom ihåg att ditt värde beror på din längd och vikt, och har inget att göra med ditt kön eller ålder. Med det sagt, hälsovården förespråkar oftast att vara inom detta område, som ett sätt att främja optimal hälsa när du åldras. Om ditt BMI ligger under detta område ska du bör du överväga att tala med din läkare om en dietplan som fungerar för just din hälsa.

BMI-kalkylator diagramvärde 25-29.9

Nästa område anses tillhöra de överviktiga. Om man ligger inom det här området så behöver man oftast förlora lite vikt för att uppnå optimal hälsa, men många idrottsmän och vältränade människor hamnar också inom detta område, men det pratar vi mer om senare. Medan de flesta vårdgivare föreslår att du borde gå ner i vikt för att ligga i det normala området, har forskningen en annan åsikt. Många studier har visat att det överviktiga BMI-området står för den minsta dödsfrekvensen, vilket tyder på att människor lever längre när de befinner sig inom detta område.

BMI-kalkylator diagramvärde 30-34,9

Om ditt BMI-värde är högre än 30 så bör du förvänta dig att det finns större risk för din hälsa. BMI-intervallet 30-34,9 tyder på att du är i fetma I-kategorin, vilket är den nedre delen av fetma, eller mild fetma. För vissa människor är detta BMI-område inte skadligt för hälsan, men det är i gråzonen, och kan leda till komplikationer i framtiden. De flesta sjukvårdspersonal kommer att råda dig att gå ner i vikt om du befinner dig inom detta område.

BMI-kalkylator diagramvärde 35-39,9

Om ditt BMI-värde ligger inom detta område så tillhör du fetma II. Fetma nivå II är förknippad med större risk för alla typer av dödligheter än vad tidigare nivåer är. Om du är i fetma II-kategorin så kommer din läkare med största sannolikhet råda dig att starta ett viktminskningsprogram, samt att påbörja en kostplan.

BMI-kalkylator diagramvärde över 40

Denna sista kategori som du hittar på BMI-diagrammet är morbid fetma eller hög fetma. Detta är den kategori som är överlägset mest förknippad med ohälsa, inklusive cancer, hjärtsjukdom, KOL, sömnapné och andra. Om du hamnar i denna kategori, kommer din läkare troligtvis att föreslå ett viktminskningsprogram och eventuellt föreslå andra alternativ för din hälsa.

Vad det betyder för hälsan

Att ha en uppfattning om vilken kategori du passar i baserat på ditt BMI-värde kan berätta lite om din viktfördelning. Men vad betyder det om ditt BMI är 24, 28 eller 34? Låt oss ta en närmare titt på några av de hälsoproblem som kan uppstå vid de olika värdena.

Allmän dödlighet

Det har pratats mycket om allmän dödlighet. Allmän dödlighet är ett mått på dödlighet från alla orsaker, och det är oftast så hälsovårdsmyndigheterna mäter en viss aspekt i livet. Av denna anledning kan BMI enkelt ge information för alla dödsorsaker. En av de bästa kategorierna som nämns ovan när det gäller allmänna dödsorsaker är övervikt. Hur konstigt det än låter så har det visat sig vara bättre att vara överviktig än att ligga i det normala intervallet när det gäller allmän dödlighet, vilket med andra ord betyder att man lever längre.

Hjärtsjukdomar

Den främsta dödsorsaken i USA har varit hjärtsjukdomar i många år nu. En orsak till detta är också den ökande graden av fetma i landet. Det verkar som om BMI-värden över 30 är förknippade med ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, vilket tyder på att högre BMI-värden kan skada hjärthälsan.

Cancer

I likhet med hjärtsjukdomar som anges ovan är cancer en vanlig dödsorsak i en stor del av USA. Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken, och det finns tyvärr inget botemedel ännu. Även om det finns många faktorer som kan bidra till cancer, verkar det som att fetma kan ha en roll i det hela. Nya studier har visat att BMI är förknippat med ökad risk för cancer, och varje ökning av BMI-värdet ökar den totala cancerrisken ytterligare. Det här är en av de stora anledningarna till att vårdgivare föreslår en viktminskning vid en ökning av BMI-värde.

Högt blodtryck

Ditt blodtryck är ett viktigt mått på ditt hjärtas hälsa. Ett normal blodtryck ligger på ca 120/80 mmHg, och då menar vi ett hälsosamt friskt hjärta. Men när ditt blodtryck är högre än detta, så kan det betyda att din hjärthälsa ligger i riskzonen. Högt blodtryck som stannar i flera år kan påverka på ditt hjärtas struktur och funktion, och att hålla denna siffra runt den normala nivån är viktigt för optimal hälsa. BMI har visat sig ha en stark association med blodtrycksvärden. En ny studie visade att ökande BMI-värden var förknippade med ökade blodtrycksvärden bland vuxna, vilket ledde till ökad risk för högt blodtryck.

Varför används BMI?

BMI är ett väldigt vanligt mätsystem inom vården. Innan BMI skapades så användes andra mätvärden såsom idealiska viktdiagram. Numera används en enklare och modernare teknik för att bedöma din hälsorisk, och det är BMI. BMI skapades främst för att försäkringsbolagen skulle få tillgång till data till deras riskbedömningar.

Det är inte bara försäkringsbolagen som använder BMI, utan hälsovården använder det för att göra en snabb bedömning av hälsan.  En snabb längd- och viktmätning är något som patienterna kan göra medan de väntar på att få träffa vårdpersonal, och denna information beräknas snabbt så att vårdgivaren kan ge en optimal vårdplan.

Även om det verkar som om BMI tillför värde till vårdsektorn, så är det ganska löjligt när man tänker på att de skapades för försäkringsbolagen, och att vårdpersonal främst använder det för dess enkelhet. Men sanningen är att BMI kan ge en rimlig uppskattning av hur det står till med din kropp, och de kan föreslå en viss hälsorisk baserat på den vikten.

Förbehåll med BMI

Som med många saker i vården så finns det nackdelar och tillvägagångssätt för att använda BMI. BMI är ganska lätt att använda, men det finns vissa försiktighetsåtgärder som du bör vara medveten om innan du drar slutsatser om din ämnesomsättnings-profil.

Fettmassa

En vanlig missuppfattning är att BMI berättar om du är fet eller inte. Även om du är i fetma kategorin, så betyder det nödvändigtvis inte att du har för stora mängder fett på hela kroppen, vilket är den riktiga definitionen av fetma. Med det sagt så ger BMI dig information om den vikt som du bär på.

Fettfördelning

En annan nackdel med BMI är att det inte ger någon data om var din kropp lagrar fett. Studier har visat att fettfördelning, särskilt bukfetma, är viktigt för att bedöma sjukdomsrisken. Bukfetma är en av de vanligaste associationerna med hjärtsjukdomar när det gäller kroppsvikt, vilket tyder på att ju mer bukfett du har, desto högre risk har du för att utveckla hjärtsjukdomar. Med det sagt, BMI ger ingen information om var och hur fettet lagras på kroppen. Eftersom BMI inte ger någon information om den totala mängden fett, kan BMI vara vilseledande för individer som bär en stor mängd fett runt midjan och väldigt lite på andra ställen på kroppen. Överväg att genomföra en grundlig hälsokontroll för att se var du lagrar ditt fett på kroppen.

Muskelmassa

Det är möjligt att du har hört det tidigare, muskelmassa väger mer än fett om man jämför liknande storlekar av massa. Det betyder att personer som har mer muskelmassa på kroppen tenderar att ha högre BMI-värden. Det betyder att eftersom män generellt sätt har mer muskelmassa, fler muskelfibrer, så bör dom också även ha högre BMI-värden. Dessutom har kroppsbyggare och idrottare vanligtvis högre BMI-värden än den typiska vuxna människan, men de betyder inte nödvändigtvis att dom löper större risk för sjukdom. Om ditt BMI-värde är förhöjt och du tränar ofta, bör du bedömas för att se om du har någon risk för sjukdom på grund av fetma.

Extra vävnad

En ofta bortglömt del av din kroppsvikt är den del som inte är fett eller muskler. Benmassan, mineraler, näringsämnen, vattenkoncentration och hår får inte glömmas när man tänker på kroppsvikt. Även om det känns som att dessa saker inte ska spela någon större roll, så påverkar dom faktiskt din vikt ganska mycket. Alla människor har inte identisk benmassa, så det kan variera ganska mycket beroende på hur strukturen ser ut. BMI tar inte hänsyn till dessa faktorer, men om du är känd för att ha stor benstruktur, eller bär runt på massa vattenvikt, så kan detta förvränga ditt BMI-värde.

Hur mäts kroppsfett?

Så om BMI inte mäter ditt kroppsfett, hur kan det då bestämma om det är fett och var det är lagrat? Det finns några metoder för denna hälsoskala och vanligtvis utförs dessa mätningar av kvalificerade vårdgivare. Nedan listas de vanligaste sätten att mäta kroppsfett, fördelning av fett och allmän hälsorisk.

Fettmätare

Ett av de billigaste sätten att mäta ditt kroppsfett är att använda en fettmätare på olika delar av kroppen. Fettmätningar kan utföras på de flesta gym idag, men den exakta vetenskapen varierar beroende på vem som utför mätningarna. Det krävs stor erfarenhet för att använda fettmätare korrekt, och i allmänhet finns det även fel i mätningarna. Se detta som ett billigare alternativ för att uppskatta ditt kroppsfett på några av din kropps ytor.

Bioelektrisk impedans analys

En växande trend inom fitnessbranschen är användning av bioelektriska impedansmätningar. De flesta nybyggda skalor har metallbitar på den del där du står, vilket är viktigt för din analys. När din hud kommer i kontakt med metallen skickas en liten ström genom din kropp, och en mätning av din vattenvikt beräknas. Denna mätning hjälper till att bestämma mängden lean vikt, vattenvikt samt fettvikt baserat på antaganden, och det är ett ganska korrekt sätt att mäta ditt kroppsfett. Jämfört med BMI är detta kanske det enklaste och mest exakta sättet att genomföra en fettanalys, med tanke på tillgången till olika märken.

BOD POD

Det är en udda ljudanordning, men BOD POD är ett mycket exakt sätt att mäta din kroppsfettprocent. BOD POD är utformad som ett stort äggskal, och kräver att du sitter i enheten i ca 30-60 sekunder för att tillåta att maskinen mäter luftförskjutningen. BOD POD anses vara luftförskjutningsplethysmografi, och är mycket känslig för små förändringar i kroppsvikten, och är därför mycket noggrann. Dessa enheter är svåra att hitta, men de flesta stora gym eller större städer kommer sannolikt att ha en. Om ditt BMI-värde anses vara högre än vad du förväntar dig, skulle den här metoden vara ett bra sätt att jämföra dina resultat.

DEXA mätningar

DEXA anses vara det bästa sättet när det gäller att mäta din kroppssammansättning, det är det mest exakta sättet att mäta kroppsfett, vattenvikt och din benvikt. I allmänhet är DEXA inte något som det vanliga samhället kan använda, så de enda sätten att få en mätning med denna metod är att antingen genom att ingå i en undersökning, eller att få recept från en läkare. Dina DEXA-resultat ger dig en exakt fördelning av kroppsfett och det ger unik data som ingen annan form kan jämföra med.

Så här hittar du en BMI-kalkylator

Nu när du har massa information om ditt BMI och vad det är till för, så är det dags att göra ditt liv lite enklare. Om du är duktig på matte kan du alltid göra din egen beräkning från beskrivningen ovan, men de flesta tenderar att söka efter BMI-räknare. Var försiktig när du söker online, och var medveten om att du bara ska mata in information om längd och vikt. Se bort från alla kalkylatorer som använder din ålder och kön, om det är möjligt. Testa den här länken för att komma till en bra kalkylator för att se vilket värde du har.

Slutsats

Övervikt är ett stort problem som Sverige har brottats med under lång tid. Ungefär varannan av hela befolkningen anses vara överviktig eller lida av fetma. Medan fetma ofta betraktas som ett tillstånd som påverkar utseende, så medföljer även en rad av hälsorisker. Några av de vanligaste förhållandena som orsakar död är starkt förknippade med fetma. Med det sagt, att hitta din hjärtsjukdom och cancerrisk är viktigt för din hälsosamma livsstil, och för att förhindra att sjukdomar påverkar dig.

En beräkning av ditt BMI är ganska lätt att göra, eftersom de enda parametrar du behöver är längd och vikt. BMI-beräkningen är lätt är utföra, och användandet av onlineverktyg är både populärt och ger direkta resultat. Sök efter välrenommerade källor som bara tar med din längd och vikt i beräkning om du söker ett säkert resultat. När du har ditt BMI-värde, ta då en titt på vilken kategori du ligger i för att få reda på vilka hälsorisker du utsätts för.

Om du går på ett viktminskningsprogram och övervakar dina BMI-nivåer under hela programmet, fundera då på att söka efter ytterligare BMI-mätningar för att förbättra ditt program. Att ha en bra förståelse för din kroppsfettprocent kan visa hur effektivt ditt program är, och det kan vara ett roligt sätt att följa dina framsteg. Fundera på någon av de ovan nämnda teknikerna som optimala sätt att mäta ditt BMI, och överväg notera dina värden i detalj under hela programmets gång.

Få en skräddarsydd diet helt gratis

Få en 14-dagars personlig dietplan gratis.

Vill du uppnå varaktig viktminskning? Klicka nedan och få en kostplan.

Få din gratis dietplan

Testa vår nya app

Få en 14-dagars personlig dietplan gratis!

Få din gratis dietplan