Sekretesspolicy för Arono

Denna dataskyddspolicy gäller insamling och användning av personlig information för Able Health ApS (nedan kallad "Arono" eller "företaget").

Företaget ansvarar för data

Företaget ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta företaget om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Företagets kontaktinformation är:
Able Health ApS
CVR-nr.: 38611933
Adress: Marselisborg Alle 24, DK-8000 Aarhus C
E-post: support@arono.dk

Personlig information som företaget behandlar

Företaget behandlar dina personuppgifter i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR), som syftar till att skydda dina uppgifter. Följande kategorier av personuppgifter behandlas:

 • Förnamn och efternamn
 • E-postadress
 • Ålder
 • Fakturerings- och betalningsinformation.
 • Personlig information som du anger i Aronos app - inklusive kön, vikt, längd, ålder, aktivitetsnivå och matpreferenser.
 • Information om personens intressen och beteende på Aronos webbplats (https://arono.se/).

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter

När företaget behandlar personuppgifter om dig görs detta vanligtvis på följande behandlingsbasis:

 • Behandlingen sker på grundval av ett samtycke från personen i enlighet med naturen i dataskyddsförordningen. 6 stycken. 1, bokstav a eller konst. 9, stycke 2, bokstav a.
 • Behandlingen är nödvändig för att företaget ska bedriva ett legitimt intresse som uppväger personens rättigheter och personliga intressen i enlighet med dataskyddsförordningens karaktär. 6 stycken. 1, bokstav f.
 • Behandlingen är nödvändig för att företaget ska uppfylla ett avtal med personen - inklusive utarbetandet av en personlig dietplan.

Utlämnande av personlig information

Företaget vidarebefordrar din information om det är nödvändigt att fullgöra ett avtal med dig, du har gett ditt samtycke till det, eller om företaget är skyldigt att göra det enligt tillämplig lag. Arono delar inte din personliga information med tredje part utan ditt tillstånd, utom i mycket begränsade fall:

Personlig information som samlas in från dig kan delas med några få utvalda. Vi kan lämna ut din personliga information för att uppfylla en rättslig skyldighet om vi rimligen anser att detta krävs eller för att skydda och försvara Arono och våra intressenter.

Överföring till mottagare i tredjeländer, inklusive internationella organisationer

I vissa fall kan delar av dina personuppgifter överföras och behandlas i ett annat land än Danmark, där Arono, dess dotterbolag, partners eller tjänsteleverantörer har aktiviteter. Vi skyddar dock alltid dina personuppgifter från obehörig avslöjande. Genom att skapa en användare eller på annat sätt använda vår tjänst accepterar du sådan överföring av personlig information utanför EES-länder. Vi kan också överföra dina personuppgifter om vår verksamhet (eller någon del därav) säljs, t.ex. som en del av en fusion eller ett förvärv.

Din personliga information kommer från

Företaget samlar in personlig information som du tillhandahåller i Aronos app eller via Aronos webbplats (https://arono.se/). Dessutom får företaget information genom spårningsprogramvara, inklusive Google Analytics, Firebase, Mixpanel och Facebook Analytics, i appen och på webbplatsen. Företaget avser att använda dina personuppgifter i syfte att leverera, förbättra och vidareutveckla Arono samt analysera din användning av Aronos tjänst, tillhandahålla kundsupport och göra marknadsföring.

Lagring av din information

Företaget lagrar din personliga information så länge det är nödvändigt för att företaget ska kunna behandla din information, eller det följer av tillämplig lag.

För närvarande kan vi inte säga hur länge vi kommer att behålla din personliga information. Vi kan dock informera dig om att vi kommer att betona att kundens behov är aktuella när vi behöver bestämma hur länge din information kommer att lagras.

Den information som företaget måste lagra i enlighet med bokföringslagen lagras för innevarande kalenderår plus 5 år.

Dina rättigheter

När företaget behandlar dina personuppgifter har du följande rättigheter:

 • Rätt att återkalla ditt samtycke: Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta företaget per. e-post eller brev till företagets adress. Om du drar tillbaka ditt samtycke påverkar det inte lagligheten i den behandling som företaget redan har genomfört på grundval av ditt samtycke.
 • Rätt att få tillgång till din information: Du kan när som helst få inblick i vilken information företaget behandlar om dig och hur din information behandlas.
 • Rätt att få din information rättad: Du har rätt att få din information rättad om företaget har felaktig information om dig.
 • Rätt att få din information raderad: I vissa fall kan du ha rätt för företaget att radera din information före den tid då informationen normalt skulle raderas.
 • Rätt att begränsa behandlingen av din information: I vissa fall kan du ha rätt att begränsa behandlingen av din information. Om du har rätt att begränsa behandlingen kan företaget i framtiden endast behandla informationen, förutom lagring, med ditt samtycke, eller i syfte att upprätta, verkställa eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller en viktig allmänhet intressen.
 • Rätt att invända mot behandlingen: I vissa fall har du rätt att invända mot företagets behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av din information för direktmarknadsföring.
 • Dataportabilitet: I vissa fall har du rätt att få din personliga information överförd från företaget till en annan personuppgiftsansvarig eller att få den överlämnad i ett strukturerat och maskinläsbart format.

Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta företaget skriftligen. Du kan läsa mer om dina rättigheter i datainspektionshandboken om de registrerades rättigheter på datainspektions webbplats: https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheter.pdf

Klagomål till Danmarks dataskyddsbyrå

Du har möjlighet att klaga på företagets behandling av din personliga information till dataskyddsstyrelsen på telefon 33193200 eller e-post: dt@datatilsynet.dk.

 • Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 21 maj 2018.